Kiezen voor het leven (06-11)

Daar zit ik dan, in mijn geliefde huisje in Katwijk, bij te komen van een onverwachte ziekenhuisopname en dito operatie. Als je dan, kort voor je in een ambulance met gillende sirenes door Amsterdam naar een ander ziekenhuis wordt vervoerd, gevraagd wordt of je gereanimeerd wilt worden, gaat er wel even iets door je heen….

Vorige week, na de longpunctie, bleef ik ademhalingsklachten houden. We weten het eerst aan de schrale koude wind, maar afgelopen weekend was de temperatuur best aangenaam. Toch had ik steeds maar geen lucht. Zondag zou ik weer een deel van het Pieterpad lopen, maar ondanks het lage tempo (3,5 – 4 km/uur) was ik volkomen buiten adem. Het ging gewoon niet en ik had geen verklaring…. ’s Avonds alle opties doorgesproken: we kwamen uit op de volgende opties:

klaplong, longembolieën of toch weer ascites. Dit was gebaseerd op het feit dat ik een andere beperking voelde dan het longvocht, maar niet bij mijn buikademhaling kon komen.

Met spoed naar AVL
Op maandagochtend belde ik met het AVL met mijn vermoedens. Deze werden min of meer bevestigd en ze wilden me daar z.s.m. zien. Ik liet mijn afspraken in Heerde ’s ochtends doorgaan en toog vanaf 11:00 richting Amsterdam. Daar aangekomen meteen, zoals telefonisch afgesproken, een longfoto laten maken en vervolgens mocht ik me melden bij spoedopname. De arts daar wist al snel te melden dat de foto wel kleine breukjes in de ribben liet zien, maar bepaald geen klaplong. We moesten dus verder zoeken. Na uitgebreid bekloppen van mijn buik, leek ook ascites uitgesloten. Een andere arts kwam luisteren en kijken… Mijn verhaal over benauwdheid klopte niet echt met hoe ik erbij lag. Behoorlijk fit, mondig en ik had de dag ervoor nog 2 kilometer gelopen… dat was niet geloofwaardig. Toen ik echter vertelde een échte wandelaar te zijn, onlangs nog de 16 kilometer lange Samariakloof gelopen en dat nu á tempo 100 meter een hartslag van 180 opleverde, begreep hij wat ik zei. De ene patiënt is immers de andere niet… Als ik stil en enigszins rechtop zat, dan viel de benauwdheid mee, als ik echter helemaal plat op mijn rug lag werd ik benauwd. Dat zette hem aan het denken… hij liet het bed plat zakken en keek vervolgens naar mijn halsslagaders… vervolgens vroeg hij een ECG en een CT-scan aan. Het vermoeden bestond dat er vocht bij mijn hart zat.

Met gillende sirenes naar het OLVG
Er werd aan het bed een ECG gemaakt en rond vier uur werd ik met bed en al naar CT10 gereden. Tegen half zes, net voor de warme maaltijd bezorgd zou worden, vertelde de jonge arts dat er een ambulance was besteld en dat ik naar het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis gebracht zou worden. Het AVL heeft zelf geen cardiologen en werkt samen met het OLVG hiervoor. Wat belangrijk was voor de ambulancebroeders: of ik gereanimeerd wilde worden, mochten er complicaties optreden? Ai, dat is confronterend in mijn situatie… Mijn lijf is al zo ziek…. Ik word palliatief behandeld… mijn eerste reactie was dan ook ‘nee’, puur rationeel. Maar vervolgens dacht ik aan het gesprek met Marleen Kok, nog minstens zes maanden behandelingen mogelijk… kort overleg en toen toch ‘ja’ gezegd. Volmondig ‘ja’ tegen het leven, zolang het me gegeven is omdat het me kennelijk nog wat te bieden heeft. Nog voor ik mijn tweede hap kon nemen stonden de ambulancebroeders al voor me om me mee te nemen. Ik stapte op de brancard spullen werden verzameld en daar ging ik dan, door de gangen, met de ambulancebroeders mee. Ik had het al verschillende keren bij anderen gezien, maar nooit was het mij overkomen. Eenmaal in de ambu, toen we gingen rijden gingen de blauwe lichten aan en werd bevestigd dat de sirenes inderdaad onze ambu betrof. Het was spits in Amsterdam en er was haast geboden.

Zorgelijke situatie
Langzaam drong het tot me door dat het ernstig was. Je hoort wel vaker dat mensen vocht bij het hart hebben, dus ik had daar niet echt een beeld bij van ernst. Eenmaal in het OLVG echter, bleek dat ze het liefst hadden dat ik nuchter was geweest, om me meteen te helpen. Want, zo zeiden ze, mijn bloeddruk en hart waren nu nog redelijk stabiel en ze wilden het liefst ingrijpen vóór het hart in de stress zou raken. Er werd gekeken, overlegd, ik kwam aan de hartmonitor en al snel bleek dat een punctie (met een naald leegzuigen van het zakje) in mijn situatie niet mogelijk was vanwege de in 2012 uitgevoerde borstreconstructie. Deze zat simpelweg in de weg. Het zou dus een operatie worden, die dan wel tevens een meer permanent karakter zou hebben. Maar dit was dus ook ingrijpender, compleet met narcose etc. Omdat ik verder stabiel bleef, werd besloten mij ’s ochtends als eerste (voorafgaand aan alle geplande operaties) te opereren.

Operatie op dinsdagochtend
Toen ik langzaam bij kwam was ik nogal slap en sloom door de anesthesie en morfine. Dat zorgde ervoor dat ik langer op de verkoever moest blijven dan verwacht. Eenmaal weer op mijn kamer begreep ik dat er meer dan een liter vocht was gedraineerd. Ik lag nog altijd aan de monitor, had nu twee drains (een voor het hartzakje – pericart en een voor mijn rechter long – thorax). De operatie had eruit bestaan dat ze een gat ter grootte van een rijksdaalder in de onderkant van het hartzakje maakten, waardoor het vocht eruit kon en ook in de toekomst geen probleem meer zou vormen. Om dat te kunnen doen zijn ze via de rechterkant naar binnen gegaan, waarvoor ze mijn long tijdelijk ‘plat’ hadden gelegd, vandaar dat mijn long een vacuümpomp had.

Geen morfine
Omdat ik niet zo dol op morfine ben vanwege de slaperigheid en misselijkheid, vroeg ik al snel of de medicatie niet kon worden omgezet naar paracetamol en diclofenac, met indien nodig, nog een klein morfine pilletje. Dat mocht gelukkig, waardoor ik in de loop van de avond weer aardig ‘bij’ was. Nu ik eenmaal was geholpen vond de nachtbroeder dat ik best met wat minder toeters en bellen toe kon. Dat maakte dat ik goed kon slapen waardoor ik vanochtend uitgerust wakker werd.

Weer naar huis
Rond het middaguur mochten de drains eruit. Ze hadden hun werk gedaan. Al met al was er ca. 2 liter vocht uit mijn hartzakje weg gehaald en ook mijn long lag weer netjes in het vlies. Ik ben met de schrik vrij gekomen. Twee liter vocht bij je hart is heel veel om tegenin te pompen. Iemand met een minder sterk hart had dit mogelijk niet eens overleefd…

Reflectie
Donderdag kreeg ik nieuwe vooruitzichten, die mij ‘ja’ tegen de reanimatie, tegen het leven deden zeggen en vervolgens kreeg ik gister een nieuwe kans op verlenging. Mijn taak hier is kennelijk nog niet volbracht, ik mag nog even door, waarde gevend aan iedere dag, genietend van de mooie dingen die mij nog gegund worden.

Wordt vervolgd

Dit artikel werd gepubliceerd op: 06-11-2019 22:47