We gaan nog even door (29-08)

Met een positieve uitslag van de scan, ondanks de toename van klachten, gaan we toch nog even door met de paclitaxel. Simpelweg omdat de volgende stap, een andere chemo, feitelijk een stapje achteruit doen is, omdat ik dan van eerstelijns, naar tweedelijns behandeling ga.

Terwijl de ene tumormarker toch weer met meer dan 10 punten gestegen is, is de ander heel iets gedaald. Artsen spreken in zo’n geval van ‘stabiele ziekte’ en zien het (nog) niet als aanleiding om te denken dat de chemo niet meer werkt dus dat we moeten overstappen naar een ander middel. Het is echter wel een reden om mijn welzijn extra in de gaten te houden op tekenen dat het minder gaat. Het omslagpunt is nabij waarbij we moeten nadenken over een vervolg, een andere behandeling, een andere chemo. Maar zover is het nu dus nog niet gelukkig!

Scanuitslag
Duidelijke afname van de grootte van de tumoren op de lever, met respectievelijk 7 en 6 mm, afname (maar niet verdwijnen) van de cakevorming in mijn buikvlies en verbetering van de uitzaaiingen in de lymfeknopen, maken dat de arts ‘niet ontevreden’ is over de resultaten van de chemo. In het skelet lijken enkele uitzaaiingen wat groter, maar, zo zegt ze, dat kan ook een vertekenend beeld geven, omdat soms wat kalkvorming de vlekken groter laat lijken dan de uitzaaiingen zijn. Daarnaast staat te lezen dat er geen sprake is van wervelinzakking of dreigende fracturen. Allemaal positief dus.

Klachten
De scan is echter van twee weken geleden, naar aanleiding van mijn aangeven van klachten. Deze klachten zijn inmiddels ernstiger geworden. Het gaat daarbij met name om kortademigheid bij zelfs de kleinste inspanning en ruis in mijn rechterlong tijdens het ademen, ook als ik lig. Daarnaast heb ik sinds enkele dagen behoorlijk pijn in de buurt van mijn rechterlong, aan de onderkant. Ik kan niet goed bepalen of dat veroorzaakt wordt door de starheid van de longuitzaaiingen, druk tegen een spier of zenuw, of dat het komt door het longvlies zelf. Feit is wel dat het een vervelende bijkomstigheid is, omdat dit het (diep door)ademen verder in de weg staat.

Pijnbestrijding
Het houdt in dat ik sinds twee dagen weer pijnstillers neem, om mijn dagen enigszins door te komen. Mede daardoor moet ik me oppeppen om het huis uit te gaan en enige activiteit te ondernemen. Boodschappen doen bijvoorbeeld stel ik tot het uiterste uit, omdat ik er tegenop zie te moeten lopen en sjouwen. En toch doe ik geen hulpvraag, simpelweg omdat ik vind dat ik het zelf moet doen. Ik ben psychisch (nog) niet zover om dingen uit handen te geven. Daarvoor is het nog te vroeg; ik ben nog te goed van lijf en leden. Ik moet gewoon even wennen aan deze nieuwe situatie en een nieuw startpunt kiezen.

Behandeling
Om me beter te voelen, heb ik dus meer lucht en minder pijn nodig. Dat wil de arts proberen te realiseren met een longpunctie / longdrainage, waarbij het vocht dus uit mijn longvlies gehaald wordt. Dit is vaker gebeurd, zij het aan de linkerkant. Bij Isala betekende dit doorgaans een opname van 2 a 3 dagen. In het AVL echter, zo vertelde mijn arts mij, gebeurt dit meestal poliklinisch. Tenzij tijdens de punctie iets aanleiding geeft tot een langere procedure. Gezien mijn ervaring, de extreme pijn op het moment dat de vliezen weer tegen elkaar aan komen te liggen, niet echt iets om naar uit te kijken als het zo snel moet gaan. Ik heb inmiddels contact met het ziekenhuis over deze verkorte procedure in combinatie met eventuele pijnbestrijding en of ik iets voor vervoer moet regelen.

Uitslag punctie
De punctie staat voor morgenochtend ingepland. Binnen twee weken word ik dan gebeld met de uitslag van de punctie en om te horen of mijn klachten ook inderdaad verminderd zijn. Heb ik aanleiding, dan kan ik uiteraard ook eerder zelf bellen.

Samariakloof
In principe staat alles in het teken van het laatste puntje op mijn bucketlist: het lopen van de Samariakloof in de eerste week van oktober. We werken er met chemo en behandelingen naar toe om dat haalbaar te maken. Of dat ook werkelijk gaat lukken zal de tijd moeten leren. Tot die tijd moet ik dus proberen zo fit mogelijk te blijven…

Wordt vervolgd…

Dit artikel werd gepubliceerd op: 29-08-2019 12:32