Een maand verder (14-01)

Het is nu precies een maand geleden dat ik het verpletterende nieuws te horen kreeg dat in 2011 achtergebleven kankercellen opnieuw actief waren geworden. Het gooide mijn agenda opnieuw volledig om. Een maand…. Wat is het op een mensenleven?

Eerste ronde afgerond
In de achterliggende weken lag de nadruk vooral op het informeren van mensen. Vorige week zondag heb ik dat in basis afgerond. Afgelopen week ben ik begonnen met een soort tweede ronde. Mensen die via anderen op de hoogte zijn gebracht of door mijn blog zijn geïnformeerd en die ik nu persoonlijk spreek. Onder hen mijn oud-collega’s. Het was een soort tweede afscheid binnen enkele maanden, alleen nu met een heel andere lading. De gesprekken zijn vooral informatief en van mijn kant uit grotendeels berustend.

Wat ik niet in mijn blog schrijf blijft privé
Tijdens die gesprekken merk ik dat mensen vaak nog vragen hebben naar aanleiding van dingen die ik op mijn blog gedeeld heb, maar waarover ik niet expliciet schrijf. Bijvoorbeeld vragen over mijn gezinsleden, hoe zij eronder zijn. Deze vragen kán en wil ik niet beantwoorden. Want hoe open ik hier ook ben over mezelf en mijn eigen situatie er is toch ook nog zoiets als een privéleven. En hoewel ik me besef dat dit juist vragen en speculaties oproept, voel ik me niet geroepen om alle vragen te beantwoorden. Mijn gezin heeft recht op hun privéleven en dus moet ik ze daarin beschermen. Maar wie mijn situatie reflecteert op zichzelf kan zich een beeld vormen van bestaande emoties. Ik reken dan ook op ieders begrip dat hier en in persoonlijke gesprekken bepaalde vragen onbeantwoord zullen blijven.

Positiviteit is te leren
Tijdens de gesprekken, maar ook in de vele reacties die per mail binnenkomen o.a. naar aanleiding van mijn blog, krijg ik ook te horen dat ik zo positief in de hele situatie sta. Hoe ik dat doe? Wie mij al wat langer kent weet dat ik vroeger niet op deze manier had kunnen reageren. Ik zou werkelijk in zak en as hebben gezeten, alles zou negatief zijn en ik zou, net als zoveel anderen hebben gereageerd met: ‘waarom moet mij dit overkomen’ of ik zou mijn boosheid hebben afgereageerd op de hele wereld om mij heen. Maar ik heb jaren geleden geleerd dat positiviteit een keuze is. Het is te leren! Hoe? Nou voornamelijk door negativiteit af te leren! Door te leren herkennen wat negatieve emoties zijn, door te herkennen wat ze oproept en door te leren welk negatief gedrag om je heen die negatieve emoties voeden. Negatief gedrag kan namelijk een soort verslaving zijn. En met wilskracht en volharding kun je van iedere verslaving afkomen, stap voor stap, tot je dagen gevuld zijn met dankbaarheid, altijd weer nieuwe kansen en positieve mensen om je heen.
http://www.gezondheidvanbinnenuit.nl/gezond-denken/omgaan-met-negatieve-gedachten

Acceptatie van het onvermijdelijke
Hoort positiviteit dan niet ook hand in hand te gaan met vechtlust? Hoor ik niet tot het uiterste te gaan met de chemo’s en behandelingen? Is mijn houding, de acceptatie van het onvermijdelijke en de gelatenheid waarmee ik deze laatste fase van mijn leven, op mijn leeftijd in ga dan niet een soort martelaarsgang; een Veluws christelijke levenswijze die voor buitenstaanders onbegrijpelijk is? Of zoals men vroeger vaak dacht: ‘Het is God’s wil’, alsof lijden iets nobels zou moeten zijn. En hoewel ik me daarin niet kan vinden, omdat ik niet geloof dat God mensen wil laten lijden, ben ik er wel van overtuigd dat nare situaties kunnen worden omgebogen naar iets positiefs. Zo is het mooie van mijn huidige situatie dat ik tot zeer diepzinnige gesprekken kom deze dagen. Afgelopen zondag kwam ik namelijk in gesprek over de overeenkomsten tussen veel geloofsprincipes en het gedachtengoed van de stoïcijnen: We maken deel uit van een groter geheel en alles is vooraf bepaald. Onze mate van geluk hangt echter af van hoe we ermee omgaan… Vechten we het aan of bewegen we mee op de golven van het leven?

 ‘Leven in het nu’ is een van de belangrijkste voorschriften van de stoïcijnse praktijk, die leert om niet in het verleden te vluchten, niet uit te wijken naar de toekomst, om elke angst en elke hoop te verdrijven, om ons te concentreren op het moment, waarin alles te verdragen en te veranderen is, en ons niet te laten meesleuren door verdriet, angst, woede en verlangen.
https://www.filosofie.nl/nl/artikel/41177/wijsheid-is-het-ware-geluk.html

A Silver lining
Soms is het even zoeken naar de silver lining (de zilveren rand om donkere wolken). Vooral omdat we vaak het grotere geheel niet kunnen zien. Maar ik weet uit eigen persoonlijke ervaring dat als je leert om de silver lining te zien in alles, je dagen gevuld kunnen zijn met mooie momenten die leiden tot nieuwe inzichten en dankbaarheid. En of je nu aan het einde van de dag je handen vouwt en de dingen noemt waarvoor je dankbaar bent of die je morgen beter wilt gaan doen, of dat je ze opschrijft in een boekje van dankbaarheid volgens de leer van de stoïcijnen…. Belangrijkste is dat je de momenten en dingen om dankbaar voor te zijn leert herkennen en leert waarderen boven dat wat je allemaal nog zou willen.

Gister is verleden tijd, morgen een onzekerheid dus leef vandaag!
Mijn uiteindelijke bucketlist is niet heel groot en betreft vooral momenten voor het ‘later’ van mijn kinderen omdat ze hopelijk nog een heel lang leven voor zich hebben waarin ze echter hun moeder moeten missen. Daarnaast hoop ik op zoveel mogelijk dagen waarin ik leer loslaten, persoonlijke rust vind en die kan vasthouden; dagen die ik in dankbaarheid mag afsluiten om de lieve mensen, mooie gesprekken, nieuwe inzichten, de prachtige natuur en daarmee zeer welbestede uren.

Dit artikel werd gepubliceerd op: 14-01-2018 04:28