Dankwoord (02-04)

Er is nog zoveel dat ik wilde doen... er is ook nog zoveel dat ik wilde zeggen...
... maar als we kijken naar gemiddelden, dan heb ik kennelijk genoeg gedaan... en gezegd...

Ik moet het dus loslaten want mijn taak hier is vervuld... mijn leven is volbracht...

Dank als je mij de afgelopen periode hebt laten weten welke rol ik in jouw leven mocht spelen. Dank als je de woorden die ik sprak of schreef wilde aannemen als inspiratie of bemoediging om door te gaan op je gekozen weg. Dank voor je tranen om het naderende afscheid, ze gaven mij het gevoel waardevol te zijn.
Dank voor je lachen om mijn soms wat macabere humor, het gaf mij kracht om in het 'nu' te staan en niets steeds met 'straks' bezig te zijn.
Dank voor alle warmte, knuffels, lieve woorden, kaartjes en vele, vele bloemen ter bemoediging die ik mocht ontvangen! Ze gaven me het gevoel dat ik, ondanks al mijn fouten, in mijn leven toch iets goeds had gedaan. Dank als je meeleefde via mijn blog, ongeacht je motivatie. Ik vond het fijn om te mogen delen, om ook deze kant van mij te laten zien. Maar besef ook dat we alleen kunnen zien wat anderen ons laten zien. Het leven bestaat uit allemaal momentopnamen, situaties die gedrag beïnvloeden...

Mijn wens voor jou is daarom dat je andere mensen op je pad het voordeel van de twijfel geeft, dat je de mens achter het gedrag mag zien... en dat je voor jezelf ook mag weten dat het nooit te laat is om te worden wie je bent; ik was daarvan het levende bewijs! Ik hoop dan ook van harte dat jullie mij willen herinneren, niet om wie ik was, maar om wie ik uiteindelijk geworden ben.

Tot slot:

Mijn laatste woorden die hier klinken, ik kan het toch niet laten, zijn een appèl om je in te zetten voor een betere wereld, binnen je eigen vermogen en met je eigen talenten. Zorg voor de aarde en al haar bewoners. Wees een radertje in het geheel, hoe klein ook! Want wat je ook doet, doe niet niets!
Eva Marie Alexandra Kieskamp
10 juli 1969 - 31 maart 2020


Dit artikel werd gepubliceerd op: 02-04-2020 15:43